Regulamin sklepu

Sklep internetowy działający pod nazwą www.w1gk.com, prowadzony jest przez firmę Wojciech Koszyk W1 GK, zarejestrowaną działalność gospodarczą przy ul. Ogrodowej 9/42 w Gorlicach.

NIP: 7382164861
REGON: 520186901

W1 GK prowadzi sprzedaż swoich produktów za pośrednictwem sklepu internetowego. Zamówienia przyjmowane są za pomocą poczty e-mail, telefonicznie lub przez sklep online. Po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzymuje wiadomość z potwierdzeniem zamówienia. Prosimy o ustalenie szczegółów zamówienia przed jego dokonaniem.

  Realizacja zamówienia następuje od momentu otrzymania wpłaty na konto firmowe.
  Czas realizacji zamówienia to około 48 godzin.
  Wszystkie ceny podawane są w PLN.

  Kupujący może zapłacić za produkty gotówką lub przelewem bankowym na numer rachunku: 83 1020 3453 0000 8102 0332 3516. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. Faktura wysyłana jest na życzenie w formie elektronicznej.

  W momencie wysłania przez Kupującego zamówienia, dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Przedmiotem umowy jest usługa wymieniona w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

  Umowa sprzedaży towarów i usług zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozywającego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

  Informujemy, że dane osobowe podane w zamówieniu są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy Klient ma prawo do modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

  Zwrot towaru: Zwrot towaru może nastąpić, gdy termin nie przekracza 14 dni od daty zakupu.

  Reklamacje: Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fizyczne, powinien jak najszybciej skontaktować się z firmą Wojciech Koszyk W1 GK drogą e-mailową (contact@w1gk.com) i odesłać towar na nasz adres. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy. W przypadku produktów zniszczonych reklamacje nie są uwzględniane.

  Wysyłając zamówienie, dokonujesz zakupu i tym samym akceptujesz regulamin, który znajduje się na stronie www.w1gk.com/regulamin-sklepu.

  My cart
  Your cart is empty.

  Looks like you haven't made a choice yet.