Polityka prywatności

RODO Polityka Prywatności

Informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojciech Koszyk W1 GK, ul. Ogrodowa 9/42, 38-300 Gorlice, NIP 7382164861, zwany dalej Administratorem.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, przedstawienia oferty handlowej i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podanie danych jest niezbędne do nawiązania kontaktu.

Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Możliwość wycofania zgód dostępna jest w panelu administracyjnym po zalogowaniu.

Polityka prywatności strony internetowej www.w1gk.com

Postanowienia ogólne

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.w1gk.com jest Wojciech Koszyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą W1 GK, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP. Miejsce wykonywania działalności: ul. Ogrodowa 9/42, 38-300 Gorlice. NIP: 7382164861, REGON: 520186901, e-mail: contact@w1gk.com.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych, cel i zakres zbierania danych

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

 • Formularz kontaktowy: Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
 • Newsletter: Dane osobowe przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych:

 • Imię i nazwisko,
 • Data urodzenia,
 • Adres (zamieszkania),
 • Adres e-mail,
 • Numer telefonu,
 • NIP.

Okres archiwizacji danych osobowych

Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:

 • W przypadku wykonania umowy: tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń (6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata).
 • W przypadku zgody: tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

Dodatkowe informacje zbierane podczas korzystania ze strony

Podczas korzystania ze strony mogą być pobierane dodatkowe informacje, takie jak adres IP, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, oraz dane nawigacyjne.

Udostępnienie danych osobowych

Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Prawo kontroli, dostępu do treści własnych danych oraz ich poprawiania

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

 • Dostępu do danych – art. 15 RODO
 • Sprostowania danych – art. 16 RODO
 • Usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO
 • Ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO
 • Przeniesienia danych – art. 20 RODO
 • Sprzeciwu – art. 21 RODO
 • Cofnięcia zgody – art. 7 ust. 3 RODO

Aby zrealizować swoje prawa, można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: contact@w1gk.com.

Pliki “cookies”

Strona Administratora używa plików „cookies”. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej.

Postanowienia końcowe

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

Informacja o sklepie

W1 GK
Ogrodowa 9/42
NIP: 7382164861
38-300 Gorlice, Polska
E-mail: contact@w1gk.com

My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.